Co děláme

Zajistíme projekční část Vašeho záměru od prvního koncepčního architektonického návrhu, přes technické řešení až po dozor a asistenci při realizaci stavby. Připravíme dokumentaci od urbanistického řešení lokality po projekt interieru. Poskytujeme služby odborného technického poradenství, oceňování staveb a hrubých propočtů stavebních nákladů, project managementu a construction managementu, včetně inženýrské činnosti. Máme zkušenosti se spoluprací jak s českými architektonickými kancelářemi, tak se zahraničními ateliery.

Naše reference zahrnují administrativní a komerční objekty, hotely, průmyslové stavby, stavby pro kulturu a vzdělávání, urbanistická řešení, bytové i rodinné domy, interiery.

Naše společnost patří mezi přední pražské projekční kanceláře nejen svou historií, zkušenostmi a týmem projektantů a architektů.

 

Společně s Vámi připravíme:

 • Analýza pozemku, studie zastavitelnosti
 • Studie stavby
 • Dokumentace pro vydání společného povolení
 • Projektová dokumentace pro provádění stavby
 • Dokumentace skutečného provedení stavby
 • Dokumentace bouracích prací
 • Dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území
 • Dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
 • Dokumentace pro rekonstrukci stavby
 • Urbanistická studie
 • Inženýrská činnost, vyřízení územního a stavebního povolení
 • Pasportizace stavebních objektů včetně případného geodetického zaměření stavby, pozemku
 • Zajištění potřebných stavebních průzkumů (Inženýrskogeologický, Stavebně technický, Radonový průzkum, Měření hluku včetně strukturálního
 • Vizualizace a návrhy exteriérů a interiérů staveb
 • Výkaz výměr a položkový rozpočet stavby
 • Odborné technické poradenství