BD Dělnická

Praha – Holešovice
Obytný dům v Holešovicích s 120 byty a 1200m2 komerčními prostory ve spolupráci s Chmelař architekti

Architektonická studie, Dokumentace DUR

Dokumentace DSP 2022