ČSOB Praha 1 – Na Poříčí (Legiobanka)

Praha 1, Nové Město

Rekonstrukce a dostavba památkově chráněné budovy bývalé LEGIOBANKY od J.Gočára z roku 1922 ve stylu rondokubismu

Arch. studie Dokumentace DSP, DPS, AD
Stavba roku 1995