Obytná skupina Homolka

Praha 5, Lékařská
Bytový dům s 47 byty, sídlem ČLK a 75 parkovacími stání

Dokumentace Arch. Studie, DUR a DSP, DPS

Realizace 2000