Oddací síň staroměstské radnice

Praha 1, Staré Město

Oddací síň Staroměstské radnice
Projekt rekonstrukce a návrh interiéru

Realizace 2003

Spolupráce s arch.Markem Houskou