Pavilon „Ptačí mokřady a člunozobci“ v Zoo Praha

Praha 7, Troja

Oprava jižního a východního průčelí bez věže, kaple, arkýře a orloje

Dokumentace DSP, DPS, AD
Realizace 2010